sectoren

BRON architectuur houdt zich bezig met projecten in verschillende sectoren; woningbouw, kantoren, bedrijfsgebouwen, industrie, horeca en zorg.

woningbouw

Wij hebben een jarenlange ervaring in de woningbouw. Voor ieder project zoeken wij naar een identiteit die past bij de omgeving.

Onze woningbouwplannen zijn leesbaar, hebben de gewenste variatie in typologie en sluiten aan bij de omgeving door hun schaal en architectuur. Verder zijn onze ontwerpen realistisch, leesbaar en passen zij bij de ambitie en wensen van de opdrachtgever.

De afzonderlijke woningen kenmerken zich door functionele, heldere en gebruiksvriendelijke plattegronden. Ook voor de flexibiliteit, de uitbreidingsmogelijkheden en het gebruik in de toekomst hebben wij de nodige aandacht.

De combinatie van de inpassing in de omgeving met de gebruikskwaliteit van de woning en de vakkundige uitwerking met oog voor detail waarborgt het tijdloze karakter van onze woningbouwontwerpen.


kantoren

Onze flexibele en duurzame kantoorconcepten verleggen de horizon van de houdbaarheid.

In de kantorensector zijn wij niet alleen actief in de nieuwbouw, maar ook in de renovatie en herbestemming van kantoren. Wij zijn ons daardoor bewust van onze maatschappelijke rol. Kantoren moeten te allen tijde op flexibele wijze aanpasbaar zijn aan nieuwe inzichten of ander gebruik. Een logische plattegrond en een praktisch gekozen stramien dragen in grote mate bij aan deze flexibiliteit.

Tijdens het ontwerpproces hebben wij een proactieve houding waardoor het programma van eisen aangescherpt wordt en vertaald kan worden in een heldere plattegrond. De onderlinge relaties tussen de verschillende afdelingen zijn hierbij een belangrijk uitgangspunt.

De verkeerszones zoals de entree, trappartijen en gangzones worden als ruimtelijke kwaliteit ingezet om het gebouw open en toegankelijk te maken. De gebruiker vindt op een natuurlijke manier zijn weg. De door ons ontworpen kantoorgebouwen hebben daardoor een prettig en open werkklimaat en een herkenbare eigen architectuur.

bedrijfsgebouwen

Onze ontwerpen zijn effectief en geven gestalte aan de ruimtelijke organisatie en routing van het bedrijfsproces.

De vraag en ambitie van de opdrachtgever staan hierbij altijd centraal. Of het nu gaat om een bouwmarkt, opslagloods of bedrijfspand met kantoor, wij kunnen putten uit een uitgebreide ervaring met vergelijkbare projecten.

Onze vakkundigheid, praktische inslag en realistische ontwerphouding leidt tot een doordacht en tijdloos gebouw met een hoge gebruikskwaliteit.

industrie

Onze ontwerpen voor industriële projecten hebben een heldere structuur die aansluit op het gewenste gebruik.

Onze industriële plannen leveren door een heldere structuur een bijdrage aan een goede logistiek van het bedrijfsproces. Het ontwerp is een goede ruimtelijke vertaling van de onderlinge relaties tussen de verschillende onderdelen van het programma.

Ook is er veel aandacht voor de aansluiting met de omgeving. Iedere locatie en ieder proces is uniek. Dit vraagt voor ieder project om een andere vormgeving.

De gebouwen zijn praktisch en sluiten in architectuur en materiaalgebruik aan bij de industriële omgeving. De eerlijke en robuuste vormgeving zorgt ervoor dat de gebouwen herkenbare elementen in de omgeving worden met een duidelijk afleesbare functie.

horeca

Onze ontwerpen voor horecagelegenheden sluiten aan op de identiteit en wensen van de opdrachtgever.

Iedere opgave is in de horeca uniek en vraagt om een eigen concept. Hierbij levert het gebouw door het juiste materiaalgebruik en zorgvuldig gekozen ruimtelijke ingrepen een bijdrage aan de gewenste sfeer.
De opdrachtgever wordt begeleid in het proces van concept tot en met de uitvoering. Ook aan de uitwerking van het interieur kunnen wij een bijdrage leveren.

Dit leidt tot een helder gebouw met de gewenste sfeer dat aansluit op het gewenste gebruik, ofwel met een hoge gebruikskwaliteit.

zorg

Met een proactieve houding ontwerpen wij toekomstgerichte gebouwen in de zorgsector. Hierbij staat altijd de gebruiker centraal.

In woonwijken worden steeds vaker zorgeenheden opgenomen die onderdeel uitmaken van onze opgave. Wij hebben daardoor veel ervaring opgedaan met diverse soorten van zorg, zoals begeleid wonen voor zowel geestelijk en lichamelijk gehandicapten als ouderen. Maar ook tandartsenpraktijken, een medisch zorgcluster en kinderdagopvang behoren tot ons portfolio.

Wij zijn ons daarbij bewust van onze maatschappelijke rol. Flexibiliteit in het ontwerp speelt in op de veranderende behoefte in de zorg. Door kritische vragen te stellen komen wij tot een ontwerp met een heldere structuur die aansluit op het specifieke gebruik.