portfolio

Griftdijk – Woudenberg

Griftdijk - Woudenberg Griftdijk - Woudenberg

Vrij in een rij

Vrij in een Rij Vrij in een Rij

BLK14 – Vathorst

BLK14 - Vathorst BLK14 - Vathorst

het LAB in Amersfoort

het LAB in Amersfoort het LAB in Amersfoort

PLUS Soesterberg

PLUS Soesterberg PLUS Soesterberg

Nudestrip in Wageningen

Nudestrip in Wageningen Nudestrip in Wageningen

Australische Ambassade

Australische Ambassade Australische Ambassade

Lichtenberglocatie 2

Lichtenberglocatie in Amersfoort Lichtenberglocatie in Amersfoort

Rademakershof

Rademakershof in Soesterberg Rademakershof in Soesterberg

Gasopslag Bergermeer

Gasopslag Bergermeer Gasopslag Bergermeer

Veller G

Veller G in Barneveld Veller G in Barneveld

Kauwgomballenfabriek

Kauwgomballenfabriek in Amsterdam Kauwgomballenfabriek in Amsterdam

Thermion

Thermion in Lent Thermion in Lent

Interface in Scherpenzeel

Interface in Scherpenzeel Interface in Scherpenzeel

Lichtenberglocatie 1

Lichtenberglocatie in Amersfoort Lichtenberglocatie in Amersfoort

Houtrust in Hooglanderveen

Houtrust in Hooglanderveen Houtrust in Hooglanderveen

Veller E

Veller E in Barnveld Veller E in Barnveld

PON losplaats Leusden

PON losplaats Leusden PON losplaats Leusden

Amicitia

Amicitia Amicitia

Mickeys

Mickeys kinderdagverblijven Mickeys kinderdagverblijven

Kloosterbos in Assen

Kloosterbos in Assen Kloosterbos in Assen

Gamma in Nieuwegein

Gamma in Nieuwegein Gamma in Nieuwegein

‘t Groene Woud in Woudenberg

t Groene Woud t Groene Woud

Koninginnehof

Koninginnehof in Zuidwolde Koninginnehof in Zuidwolde

La Napoule in Frankrijk

La Napoule in Frankrijk La Napoule in Frankrijk

J van Stolberglaan

J. van Stolberglaan J. van Stolberglaan

Vituskerk in Bussum

Vituskerk in Bussum Vituskerk in Bussum

Veller I – Barneveld

Veller I - Barneveld Veller I - Barneveld

De Buntwal in Nijkerkerveen

De Buntwal in Nijkerkerveen De Buntwal in Nijkerkerveen

Het Bergpaviljoen

Het Bergpaviljoen Het Bergpaviljoen

Landgoed Beukenrode

Landgoed Beukenrode Landgoed Beukenrode

Colijnhof

Colijnhof Colijnhof

TBI Woonlab

TBI Woonlab TBI Woonlab

Villa Meerwegen in Amersfoort

Villa Meerwegen Villa Meerwegen

Bedrijfswagens Bakker

Bakker Bedrijfswagens Bakker Bedrijfswagens

Hoogevest in Amersfoort

Hoogevest in Amersfoort Hoogevest in Amersfoort