Vituskerk in Bussum

Bussum
appartementen
Heijmans b.v. (Van Zwol b.v.)

In de door architect Cuypers ontworpen Vituskerk uit 1883 zijn 32 woningen gerealiseerd.

Bij een dergelijke functiewijziging is het de uitdaging om met behoud van alle karakteristieke elementen functionele woningen te creëren waarbij de sfeer van de voormalige kerk niet verloren gaat.

Om de monumentale uitstraling van het gebouw te handhaven zijn de nieuwe gevelopeningen die nodig zijn voor de appartementen uitgevoerd in een bij de grote kerkramen passende vorm en afmeting. Ook de buitenruimten zijn zo ingepast, dat ze geen enkele verstoring in het aanzicht geven.

In het interieur is de hoogte in de toren gehandhaafd en voorzien van een transparante lift en trappenhuis. Alle gewelven in de kerk blijven in het zicht en zorgen daarmee voor een bijzondere sfeer in de woningen.

Door toepassing van blokverwarming zijn de installaties gebundeld en is voorkomen dat een veelheid aan dakdoorvoeren het dak zouden ontsieren.

Het resultaat is een tijdloos gebouw met respect voor het verleden en perspectief voor de toekomst.