Koninginnehof in Zuidwolde

Zuidwolde
27 woningen, 31 appartementen en 40 zorgappartementen
Actium Wonen

Het ontwerp voor de Koninginnehof in Zuidwolde laat zich in twee plandelen opdelen, elk met een eigen identiteit.

De bebouwing aan de Julianalaan bestaat uit twee- en drie-onder-een-kapwoningen die in materiaal en schaal aansluiten bij de woniningen aan deze laan. Door een lijnenspel van verschillende goothoogten worden de onderlinge blokjes met elkaar verbonden.

Aan het Julianaplein, dat ingericht is als plantsoen, zijn verschillende appartementen gebouwen en starterswoningen gelegen. De huur- en koopappartementen en het complex voor begeleid wonen zijn onderverdeeld in zes volumes met daartussen de trappenhuizen. De hoogte varieert van twee tot drie bouwlagen en sluit daarmee aan op de schaal van de aanliggende wijk.

Als verbindend element is aan de zijde van het plantsoen een houten raster voor het volume geplaatst waarin balkons zijn opgenomen, dit zorgt voor een zachte overgang van het plantsoen naar de woning. De balkons en overdekte terrassen aan het plantsoen nodigen uit voor gebruik en vergroten de gebruikskwalitiet van de woning. Aan de achterzijde is op eenzelfde vakkundige wijze de galerij vorm gegeven.

De woningen zijn zo ontworpen dat er verschillende plattegronden mogelijk zijn rondom een vaste kern, hiermee kan tegemoet gekomen worden aan veranderende woonwensen in de toekomst en wordt de horizon van de houdbaarheid verlengd.

2708m2 bruto vloeroppervlak
1297m2 bebouwd oppervlak
8291m3 bruto inhoud