Gasopslag Bergermeer

Bergermeer
Control room en industriële bebouwing
TAQA Onshore b.v.

Het vraagstuk vanuit de opdrachtgever voor deze gasopslag in bergermeer op het industrieterrein Boekelermeer was: Geef uiting aan de thema’s veiligheid, betrouwbaarheid, openheid en duurzaamheid.

Voor ons zijn veiligheid, betrouwbaarheid en openheid aan elkaar gerelateerde thema’s. Een industrie terrein dat er geordend en netjes uitziet toont automatisch veilig en betrouwbaar. Wat op het terrein gebeurt mag gezien worden, activiteiten worden niet verstopt achter schermen of groen. Fysieke openheid en zicht scheppen vertrouwen.
Het Noord Hollandse landschap kenmerkt zich door zijn openheid en lange zichtlijnen, deze lange zichtlijnen zijn dan ook terug te vinden in de lay out van het terrein van de gasopslag.

Duurzaamheid heeft natuurlijk invloed op materiaalkeuzes en stuurt de keuze voor bepaalde installaties, daarnaast is het een aanleiding om demontabel te bouwen. Maar duurzaamheid is meer. Het heeft alles te maken met de toekomst.

Wij hebben ons dan ook de vraag gesteld; wat is de potentie van een industrieterrein als dit in de toekomst? Heeft het TAQA Park de belofte in zich om wanneer het zijn functie als gasopslag verliest een maatschappelijke bijdrage te leveren? Kunnen wij de condities ontwerpen waarbij TAQA Park over vijftig jaar het Emscher Park 1 van Nederland wordt? Wordt het main compressor building het Tate Modern 2 Holland?

Vanuit de stedenbouwkundige situatie wordt het gebied vertaald in twee zones; een industriële zone met de permanente bebouwing en een meer landschappelijke zone met ‘tijdelijke’ bebouwing langs de ontsluitingsweg.

In de industriële zone zijn de gebouwen uitgevoerd in beton. Zwaar en solide, met een lange levensduur en een eenduidige vormentaal. Daarmee onderscheiden ze zich van de complexe infrastructuur van stalen pijpen. Om rust te brengen worden alle stalen constructies en pijpen in dezelfde grijze kleur uitgevoerd. Ook over het tracé van de leidingen ten opzichte van de gebouwen is nagedacht. Dit levert een geordend beeld op wat bijdraagt aan het gevoel van veiligheid.

Aan de ontsluitingsweg ligt de ‘tijdelijke’ bebouwing in een landschappelijke setting. Een bezoekerscentrum en onderhoudsgebouw in glas en staal en het laadstation als open tent constructie.

Door middel van landschappelijke ingrepen zijn de gebouwen verankerd in de omgeving. De gebouwen liggen in een kustlandschap binnen het omliggende orthogonale polderlandschap.
Dit is vertaald in een ovaalvormige vorm die refereert aan een strandwal. Deze strandwallen zijn ook te vinden tussen de Boekelemeerpolder en het Noord Hollands kanaal. De ‘strandwal’ bestaat uit grauwacke met op een aantal plekken toegevoegde grassen. Doordat de ‘strandwal’ licht is gedraaid, krijgt deze zijn eigen betekenis binnen het omliggende orthogonale slagenlandschap, het TAQA-park krijgt een eigen identiteit.

(1) Het Emscher park is een buiten gebruik geraakt industrieterrein in het Ruhrgebied dat ingericht is als park
(2) Het Tate Modern is een museum voor hedendaagse kunst in een voormalig transformatorgebouw in Londen