Colijnhof in Amsterdam

Amsterdam
86 appartementen en zorgeenheden
Vestia Noord Nederland

Dit appartementengebouw met 86 appartementen en daaronder een parkeergarage vormt de beëindiging van een stedelijk bouwblok. Door de ‘setback’ op de bovenste lagen, uitgevoerd in een afwijkend materiaal, ontstaat een sculpturaal gebouw bestaande uit twee in elkaar grijpende volumes. De metselwerk massa sluit aan op de aangelegen bestaande bebouwing.

Twee gevelopeningen, die per verdieping gespiegeld zijn, vormen een leesbaar patroon dat over de gehele gevel is geprojecteerd. De twee entrees en de gemeenschappelijke ruimte op de begane grond zijn als sparing in het volume vormgegeven. Hierdoor zijn de toegangen op een heldere wijze te benaderen.

Op ambachtelijke wijze is aandacht besteed aan de detaillering van het metselwerk en de galerijen welke aan het binnenterrein zijn gelegen. Door de galerijen in hout uit te voeren ontstaat een vriendelijke sfeer rond de gemeenschappelijke stedelijke tuin, een toevoeging die de gebruikskwaliteit van de appartementen vergroot.