Landgoed Beukenrode

Doorn
restauratie en herbestemming landgoed
Heilijgers Projectontwikkeling b.v.

Uitgangspunt voor de visie op de bebouwing van Landgoed Beukenrode is om de positie van het Jachthuis als middelpunt van het Landgoed te herstellen. De relatie van het Jachthuis met het omliggende parkbos is hierbij van groot belang.

De, in de jaren 50 toegevoegde, bebouwing zal in fases worden gesloopt. De footprint van deze gebouwen zal worden herontwikkeld op een positie die meer recht doet aan de historische waarde van het Jachthuis met het omliggende, te herstellen, parkbos. Met de opbrengst zal het Jachthuis in zijn oude luister worden hersteld en het toekomstig onderhoud van het landgoed worden gewaarborgd.

De omgeving kenmerkt zich door clusters van bebouwing in een doorlopend groen gebied. Het heeft dus de voorkeur om in tegenstelling tot de huidige situatie de bebouwing zoveel mogelijk te concentreren op één plek in het groen. Het oorspronkelijke parkbos kan dan worden hersteld, waarmee wordt aangesloten bij de heersende visie op de Stichtse Lustwarande. Het Jachthuis krijgt weer een prominente plaats op het Landgoed.

Op het Landgoed is het Jachthuis maatgevend. Uitgangspunt is daarom dat nieuwe bebouwing niet zichtbaar met het Jachthuis moet concurreren. Dit kan bijvoorbeeld door middel van de gebouwvolumes die volledig door groen worden omgeven. Het volume van deze paviljoens is afhankelijk van de positie ten opzichte van het Jachthuis en de entree van het Landgoed.

Het Landgoed en de paviljoens vormen samen een ensemble waarmee Beukenrode weer een herkenbaar Landgoed wordt.