Thermion in Lent

Lent
herbestemming fabriek
GEM Waalsprong c.v.

De voormalige Philips fabriek Thermion in Lent wordt getransformeerd tot een medisch cluster in combinatie met een woon informatie centrum voor de GEM Waalsprong, de uitbreidingswijk aan de noordzijde van Nijmegen.
Uitgangspunt hierbij is om de bijzondere betonconstructie van het gebouw, die kenmerkend is voor de jaren 50 architectuur, weer zichtbaar te maken.

Het concept is een duurzaam gebouw met maximale indelingsvrijheid. De basisgedachte is dat we, door het gebouw geschikt te maken voor hergebruik voor een periode van 50 jaar, een wezenlijke bijdrage leveren aan de duurzaamheid. Dit wordt versterkt door het gebouw een flexibiliteit mee te geven, waardoor men kan inspelen op veranderingen in de toekomst.

Hiernaast vindt deze duurzaamheid een vertaling in een lage temperatuurverwarming, extra isolatie en de stadsverwarming als energiebron. Ook een sedumdak en de op het dak geplaatste zonnepanelen dragen bij aan het duurzame karakter.

In de bestaande situatie was de hoeveelheid daglicht beperkt wat ten koste ging van de flexibiliteit. Om dit probleem op te lossen is daglicht vanuit de gevel tot ver in het gebouw gebracht. De bovenzijde van de binnenwanden zijn transparant uitgevoerd, verlaagde plafonds zijn verwijderd en er zijn centraal in het gebouw nieuwe bovenlichten aangebracht.

Door het weglaten van verlaagde plafonds, de installaties komen in het zicht, wordt de aanwezige verdiepingshoogte extra benadrukt en komt de bestaande structuur weer in het zicht. Inrichtingselementen staan als losse objecten in de ruimte en krijgen een bijzondere afwerking.

Voor een multifunctioneel gebouw is de routing een essentieel onderdeel, deze routing begint op het plein waarvandaan de bezoeker op logische wijze geleid wordt naar de entree en daarna binnen het gebouw.

Kortom door flexibiliteit als ingrediƫnt toe te voegen aan het programma, is het gebouw geschikt gemaakt voor het gebruik nu en in de toekomst.