Kloosterbos in Assen

Assen
50 woningen en 24 zorgeenheden
Actium Wonen

Het plan ‘De Priorij’ is gelegen in de zuidoostelijke hoek van het deelgebied Kloosterbos en bestaat uit rijtjes woningen, zowel koop als huur, twee-onder-een-kap woningen en zorgwoningen.

De woningen zijn voorzien van een gebogen kap, welke ter hoogte van de eerste verdiepingsvloer begint. De lagere gevel die hierdoor ontstaat, zorgt voor een intieme straatgevel.
Waar in de jaren dertig bij een dergelijke gebogen kap veelal gebruik werd gemaakt van riet als dakbedekking, is hier een hedendaagse strakke vlakke pan in een antraciet kleur toegepast. Het is daarmee een tijdloze interpretatie van ons architectonisch verleden.

De eenduidige behandeling van de gevels en de gebogen kap geeft dit plandeel in Kloosterbos een duidelijk eigen identiteit.
Variatie in goothoogtes ter plaatse van de eindwoning verbinden de afzonderlijke rijtjes. Terwijl de kopwoningen, waarbij de kap gedraaid is, juist het einde van een rijtje benadrukken. Dit laatste wordt nog eens versterkt door de woningen met gedraaide kap een extra nuancering in de kleur van de baksteen te geven. De individuele woning wordt benadrukt door een duidelijk verticaal accent ter plaatse van de entree.

Midden op het hof is een veld aangelegd met bomen. Aan dit hof zijn ook de zorgwoningen voor stichting ‘De Leite’ gelegen. Het betreft 24 zelfstandige wooneenheden ten behoeve van begeleid wonen. Dit volume van twee bouwlagen is niet voorzien van een kap, maar sluit in hoogte aan op de gevels van de aangrenzende rijtjeswoningen.