Houtrust in Hooglanderveen

hooglanderveen houtrust vogelvlucht

Hooglanderveen
hotel en vergaderzalen
Hooglanderveen

De uitbreiding van dit restaurant met nieuwe zalen en een hotel is gepositioneerd op het voormalige parkeerterrein. Het hotel bestaat uit vier volumes van drie bouwlagen, waarvan de onderste bouwlaag verdiept wordt aangelegd. Op deze bouwlaag is aan een verdiept binnenplein het zalencentrum gepositioneerd.

Bovengronds bevinden zich de hotelkamers. Door het programma over meerdere volumes te verspreiden en deze verdiept aan te leggen, ontstaat een effectief gebouw dat zich voegt naar de schaal en het dorpse karakter van Hooglanderveen.

De nieuwe gebouwen liggen als het ware als ‘schuren’ achter op het terrein. Het verschil in gevelritmiek en materialisatie versterkt het gevoel van een geleidelijke groei door de jaren. Het nieuwe parkeerterrein en binnenplein wordt door de landschappelijke inrichting bij het complex betrokken en draagt bij aan de gebruikskwaliteit van Houtrust.