BLK 14 – Vathorst

Vathorst Amersfoort
34 appartementen
Ontwikkelingsbedrijf Vathorst

Van het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst kregen wij de vraag om een woongebouw, blok 14, aan het stationsplein in Vathorst te ontwerpen. Inmiddels is Van Bekkum Projecten aangesloten bij de ontwikkeling van het appartementengebouw en zijn we gestart met het definitief ontwerp.

Het ontwerp voor BLK14 is een interessante opgave, mede omdat op deze locatie verschillende deelplannen binnen Vathorst samen komen. Daarnaast maakt het spoor door Vathorst onderdeel uit van de ‘basisnetroutes’, een deel van de locatie ligt daarmee binnen het zogenaamde Plasbrandaandachtgebied. Binnen deze zone mag niet gewoond worden.

Hoewel de locatie géén onderdeel uitmaakt van het Masterplan Centrum Vathorst zoeken wij voor blok 14 daar wel aansluiting bij aan. Dát Masterplan heeft als doel een gezellig centrum te maken.

Hierbij is gezocht naar ontwerpmiddelen die een publieke ervaring van levendigheid, afwisseling en comfort opwekken. Deze middelen zijn gevonden in de verzonnen geschiedenis van het centrum, stedenbouwkundige en architectonische variatie, contrasten en oog voor het detail.

Alles dat in het centrum gebouwd wordt voegt iets aan de geschiedenis daarvan toe. In het begin was er een nederzetting op een logische plek, de nederzetting groeit uit tot dorp, het dorp wordt een stad, de stad krijgt een station en het ommeland maakt plaats voor de buitenwijken.

De locatie van blok 14 ligt aan het stationsplein en aan het einde van de route door het winkelcentrum, hiermee maakt het onderdeel uit van deze verzonnen geschiedenis;

De drie Hanzesteden die vanaf Vathorst het snelst te bereiken zijn over het spoor hebben in het verleden hun eigen pakhuis vlakbij het station gebouwd. De drie pakhuizen, Kampen, Zwolle en Harderwijk, hebben elk hun eigen kleur baksteen en  zijn aangevuld met een verbindend donkerder metselwerk volume en een apart bergingenblok.  In de plint van dit beringen blok is ruimte gereserveerd voor een coffeeshop aan het stationsplein.

Binnen het totale gebouw dat is ontstaan hebben wij een ontwerp gemaakt voor 34 appartementen. De pakhuizen zorgen voor de geleding van het gebouw, dit geeft maat en schaal. De verschillende Hanzesteden geven de inspiratie voor de vormgeving van de pakhuizen.

Op de hoek, aan het stationsplein en op de zichtas vanuit het winkelcentrum, staat het pakhuis Kampen.

In dit volume zijn de drie torens uit het stadswapen terug te lezen. De gele baksteen accentueert deze torens. Op de hoek is in de hoogste toren een klok is opgenomen.

Aan dit stationsplein bevindt zich ook het bergingenblok, in materiaal en kleurgebruik voegt deze zich bij het pakhuis Kampen. Daarmee wordt een stedenbouwkundige wand aan het stationsplein gemaakt. Aan de voor en achtergevel van het bergingenblok zijn in het raster van het metselwerk de letters V A T H O R S T opgenomen. Bij het passeren van de trein in beide richtingen is dit leesbaar.

Het middelste pakhuis aan de Veenweg is pakhuis Zwolle. In de gevel van dit pakhuis is duidelijk het kruis in een gele baksteen afleesbaar dat zich in het wapen van Zwolle bevindt. Dit pakhuis heeft een zadeldak, zoals meerdere gebouwen in en rond het winkelcentrum voorzien zijn van een kap.

In de gevel van het pakhuis Harderwijk zijn in de gevel de goudbaren uit het wapen terug te lezen. De dakrand is uitgevoerd in betonbanden met daartussen metselwerk, het metselwerkverband is een directe verwijzing naar het patroon in de vlag van Harderwijk.

Ook bevindt zich in dit pakhuis in de plint de secundaire entree voor de bewoners die op de fiets thuis komen.

In het souterrain van het appartementenblok bevinden zich parkeerplaatsen. Door het hoogteverschil in het terrein manifesteert dit souterrain zich over een deel van het voetpad aan de Veenweg als een verdiepingshoge gevel. De gevel aan dit voetpad wordt deels uitgevoerd in Braziliaans metselwerkverband (met daarachter staalgaas). Zo loopt de voetganger niet langs een dichte gevel en komt er ’s avonds gefilterd licht vanuit de garage naar buiten op straat. Bijkomstigheid is dat er zo een natuurlijk geventileerde parkeerstalling ontstaat.

In de overige parkeerplaatsen wordt voorzien op het achter gelegen terrein. Op dit parkeerterrein wordt het nodige groen ingepast, waaronder grote bomen en struiken.

Om de hekken aan de galerijen minder repeterend en rigide te maken worden in een willekeurig patroon geperforeerd stalen platen als hekwerk toegepast, als afwisseling op het stalen strippen hekwerk.

Daarnaast worden er in het hekwerk, tegenover de woning toegangsdeuren, een plantenbak opgenomen. We nodigen de bewoners uit om de galerij gevel te voorzien van groen.

In het gehele ontwerp is onze voorliefde voor metselwerk terug te vinden. Het Braziliaanse metselwerk in de plint, het metselwerk in reliëf, zowel als textuur als in de grafische behandeling van de gevel.

Maar zeker ook in de metselwerk letters en patronen die in de gevel af te lezen zijn.

Met ons ontwerp hopen wij een positieve bijdrage te leveren een de ‘geschiedenis’ en toekomst van het centrum in Vathorst.